Peter den Store

Medicinarklubben Thorax XLIV Spex

Allt sedan 1200-talet regerade furstesläkten Habsburg i Österrike. Under 1500-talet spred sig den mäktiga dynastin i Europa genom en rad politiskt välplanerade äktenskap och passliga dödsfall. Beskrivande är den Habsburgska kejsar Maximilian I:s ord år 1486 "Må andra länder föra krig - o, du lyckliga Österrike gift dig." I mitten på 1500-talet hade det Habsburgska riket nått sin största utbredning och delades i en österrikisk och spansk del. Överhuvudet för den österrikiska delen vid sekelskiftet 1700 var kejsar Leopold I, en självsäker maktlysten härskare, men en politisk nolla.

Ryssland präglades i början på 1600-talet av täta tronskiften och utländsk inblandning, den stora oredan, ända tills släkten Romanov kom till makten 1613. Den fjärde av släkten Romanovs regenter var Peter I. Han var bara 10 år när han ärvde tronen i sin blinde bror Ivans ställe, men den verkliga makten innehades av hans moder och äldre syster. Då Peters mor dog 1964 började han själv styra landet. Peter hade redan tidigt insett att Ryssland måste anpassas eter västeuropeiska mönster. För att lära sig mer om europeisk vetenskap och teknologi reste han därför inkognito på en utbildningsresa till Europa.

I Spanien försvagades den habsburgska dynastin i slutet på 1600-talet. Den sista spanska habsburgaren var kung Karl II, en sjuklig barnlös man som betraktades som svagsint. De europeiska hoven väntade otåligt på hans död och då Karl II dog år 1700 stod Spanien inför ett tronföljarkrig. En av aspiranterna på Spanien var Leopold I av Habsburg.

Stormakten Sverige var under 1600-talet en maktfaktor att räkna med i östersjöområdet och övriga Europa på grund av sin mäktiga flotta. Då Karl XI dog år 1697 blev hans son Karl XII utropad till regent. Karl XII var 15 år och hade därför en förmyndare som ledde landet i några år.

Tre stormän år 1700 - tsar Peter I, kronprins Karl XII och kejsar Leopold I träffas ett veckoslut i Wien. Det blir ett möte som utformar Europa och Ryssland för all evighet.

Välkomna med till Wien - se historia skapas!

Författarna 
Liisa, Nicke, Karen, Masse