Medicinarklubben Thorax presenterar sitt LVII spex

Den första skotska resningen
Eller en tvetydig tvillingstudie
- Ett skottdrama

Det är hösten 1290. Edward II, prins av England, står och spanar ut över havet efter sin trolovade Margareta. I den närliggande puben sitter skottarna och konspirerar för den skotska självständigheten. Det är dags för högländerna att resa sig och frigöra sig från det engelska kungahuset. När den politiska spänningen ökar grannländerna emellan så tilltar även vindarna på havet. Hur skall det gå för Margareta, Jungfru av Norge? Motstår skeppet stormvindarna? Får hon träffa sin fästman och ärva den skotska kronan?

I politiska spel är spelarna aldrig för många. Filip den fagre, kung av Frankrike, packar sin väska och beger sig mot de skotska slätterna. Kommer han att rubba det ostadiga läget eller är hans intentioner av annat slag? Tre kungar, tre viljor, ett land, det har blivit dags för den första skotska resningen.