MEDICINIARKLUBBEN THORAX PRESENTERAR SITT LIX SPEX

U-1206 – ett ubåtsspex

eller ytliga yttranden under ytan

eller hur lågt kan man sjunka

alt

Året är 1945 och kriget börjar lida mot sitt slut. Den tyska ubåten U-1206 ligger stationerad utanför den norska kusten inväntandes vidare order. Några oväntade gäster sätter tillvaron på ubåten ur balans och de vidare orderna för med sig ett par otippade överraskningar…