Abi-info

Medicinestudier

Vill du studera på svenska och bli läkare, tandläkare eller veterinär? Då kommer Thorax att stå dig nära.

Vid Helsingfors universitet finns den enda fakuleten i Finland där det är möjligt att studera medicin och odontologi på svenska. Den årliga kvoten för svenskspråkiga medicine- och odontoliestuderanden är 5% av totalmängden antagna i Finland (dvs. max 40/8 st).

Medicinarna indelas i smågrupper så att de svenskspråkiga har egen gruppundervisning på svenska. Föreläsningarna är främst på finska medan litteraturen huvudsakligen är på engelska och finska. Mer än 5% av professorerna och den övriga undervisningspersonalen är svenskspråkiga.

Det lönar sig att söka till den svenska studielinjen eftersom poänggränsen för antagning kan vara 10 poäng lägre än till den finskspråkiga linjen. Man kan antas till den svenska studielinjen om man har avgångsbetyg från ett svenskspråkigt gymnasium eller om man avlägger godkänt i det svenska språkprovet som hålls i samband med inträdesförhöret.ABI-prepkurser i biologi och kemi

Medicinarklubben Thorax ordnade för andra gången ABI-prepkurser i biologi och kemi riktade åt abiturienter och andra årets gymnasiestuderande som förberedelse inför studentskrivningarna. Kursen äger rum den 2.8-11.8.2017, dagarna före skolstarten.

Klicka här för att anmäla dig!

alt