Delegationsarbete i det stora huset

Delegerad delegation eller Hur påverka i stora HUSet eller Hur påverka i det andra HUSet I höst är det dags att välja en delegation till studentkåren vid Helsingfors universitet (förkortas HUS? wut?) för åren 2017-2018. Thoracalen Saara Peukhuri har suttit i delegationen under den gågna perioden och berättar om sina erfarenheter av delegationsarbetet. (C) Saara…