Projektet thorax.fi 2.0

Hur mycket och varierande verksamhet arrangerar Thorax egentligen? Svaret är självfallet en hop av superlativ, något vilken som helst aktiv Thoracal kan bestyrka. Men hur ser situationen då ut för utomstående, av klubben intresserade personer? Man kan hävda att det är något svårare för den oinvigde att skapa sig en helhetsbild av klubben. Thorax brand…