Lucka 7: Medicinskt fall del 3/3

Över huden finner du små bullae. Tanken går tillbaka till kandidatsommaren några år sedan då du tog del av en medicinsk-historisk föreläsning om Lappland där bl.a. en sjukdom med dyl. symtom i mun och på huden nämndes. Du beställer ett par blodprov till samt ordnar med intensivvårdsplats för behandling av den misstänkta virussjukdomen. Vid uppringning…