Om att hålla reda på 14 musiker

” En dirigent är den som dirigerar till exempel en orkester eller en kör. Dirigentens uppgift är att leda det konstnärliga arbetet och se till att orkestern, eller kören, arbetar som en enhet.” – Wikipedia   Våren 2015 förlorade jag min spexoskuld.   ​Första gången jag musicerade med en större grupp människor var i orkestern…