Testa vilken spexkaraktär du är!

Med två spexföreställningar bakom oss är det dags att rikta blickarna mot inlandsturnén, som de facto ikväll strandar i Vasa och imorgon i Åbo! För att ladda upp inför dessa föreställningar och varför inte också för de kvarvarande Helsingforsföreställningarna eller rentav Göteborgsdito har vi till ert stora nöje sammanställt ett test, där ni genom att besvara tio…