Testa vilken spexkaraktär du är!

Med två spexföreställningar bakom oss är det dags att rikta blickarna mot inlandsturnén, som de facto ikväll strandar i Vasa och imorgon i Åbo! För att ladda upp inför dessa föreställningar och varför inte också för de kvarvarande Helsingforsföreställningarna eller rentav Göteborgsdito har vi till ert stora nöje sammanställt ett test, där ni genom att besvara tio…

Lääkiksen speksi: Elät vielä

Hej! Som ni vet innebär vårens ankomst spex och fest, men det är ju inte endast Thorax som håller på med spexandet . Även Lääkiksen speksi framför sitt spex årligen, när vintermörkret börjar ge efter.  Dessvärre är alla Helsingforsföreställningarna förbi, men Lääkiksen speksi skall naturligtvis också på turné! Turnédatumen är följande: 13.4 Kuopio, 14.4 Uleåborg,…