1. GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOREN

Genom att besöka eller använda vår webbsida eller dess innehåll (tillsammans “Tjänsterna”) som ägs av Medicinarklubben Thorax r.f. (“Vi” eller ”Oss”), accepterar du och förbinder dig att följa dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”).

Användarvillkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Oss. Om du inte accepterar något av Användarvillkoren skall du inte använda Tjänsterna. Användarvillkoren tillämpas på Tjänsterna i sin helhet. Vi kan även erbjuda tjänster som inte är föremål för Användarvillkoren utan för användarvillkor specifika för dessa separata tjänster.

2. REGISTRERING AV KONTO

Du kan skapa ett användarkonto hos Oss för att få tillgång till de tjänster som kräver att du är inloggad med ett aktiverat och verifierat användarkonto.

Du förbinder dig till att uppge fullständiga och korrekta uppgifter åt Oss.

När du har registrerat ditt användarkonto kommer sidans administratör att granska dina uppgifter för att sedan på basen av uppgifterna aktivera och verifiera eller förkasta användarkontot.

3. REGISTERBESKRIVNING

Registret hålls av Medicinarklubben Thorax r.f. (Johannesbergsvägen 8, 00250, Helsingfors). Registret sköts av klubbens Informationschef (styrelseledamot), som du kan kontakta per e-post (). Vi lagrar och behandlar uppgifter om dig i vår verksamhet för att kunna erbjuda Tjänsterna åt dig. I huvudsak aktiveras och verifieras endast användarkonton som har skapats av medlemmar i Medicinarklubben Thorax r.f. Även andra personers konton kan aktiveras och verifieras ifall Vi så bestämmer. Informationen som registrerats inkluderar användarnamn, förnamn, efternamn samt e-postadress. Informationen som du överlåter vid registreringen delas inte med utomstående, och kommer ej att flyttas utanför EU-/ETA-området. Informationen som du har uppgett är lösenordsskyddad och vi säkerställer att den hålls hemlig och är skyddad mot obehörig åtkomst.

4. DATASKYDD

Du har rätt att få veta vilken information som vi har registrerat om dig. Ifall den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att denna information skall rättas eller tas bort. Ifall du önskar att information tas bort av annan orsak kan du begära det.

Ifall du är medlem i Medicinarklubben Thorax r.f., raderas all din information inom en månad efter att ditt medlemskap i Medicinarklubben Thorax rf. har upphört, eller då du själv raderar användarkontot eller ber Oss göra det åt dig. Ifall du inte är medlem i Medicinarklubben Thorax r.f. då användarkontot skapas, raderas all din information då du själv raderar användarkontot eller genom att kontakta Oss och be oss göra det åt dig. Du kan kontakta oss per e-post ().

Den här sidan använder cookies, små textfiler som finns på din dator som finns till för att förbättra användarupplevelsen. Cookies kan användas till att, exempelvis: spara dina preferenser, din varukorg eller annan anonym data. I regel blir användarupplevelsen bättre då du använder cookies. Ifall du önskar att cookies tas ur bruk, är det lättast att utföra genom att ändra på din webbläsares inställningar. Ifall du inte hittar inställningarna, så kan du söka upp hjälp-sektionen i din webbläsare, eller ta en titt på den engelskspråkiga webbsidan the About Cookies website för mera information och hjälp.

5. IMMATERIELL EGENDOM

Tjänsterna, inklusive all mjukvara som används i samband med Tjänsterna och allt innehåll, är skyddade av tillämplig lagstiftning och ägs av Oss.

6. VID HÄNDELSE AV BESTÄMMELSERS OGILTIGHET

Skulle någon utav bestämmelserna i Användarvillkoren eller del av dem vara ogiltig, eller overkställbar, innebär detta inte att Användarvillkoren som helhet är ogiltiga.

7. ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOREN

Vi kan ändra och uppdatera Användarvillkoren med jämna mellanrum. Ändringar träder i kraft när de ändrade Användarvillkoren har publicerats med hjälp av Tjänsterna. Då ändringar anses vara betydande och kräver ditt medgivande enligt gällande lagstiftning kommer Vi att be om ditt medgivande för de uppdaterade användarvillkoren.

8. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Användarvillkoren skall tolkas och regleras av Finsk lag.

 

Användarvillkoren är senast uppdaterade den 24.5.2018