Presentation av personer på klubben

En ordförandekandidat presenterar sig

Kära Thoracaler! Det är med stor glädje och iver som jag önskar att anmäla min kandidatur i valet av styrelseordförande för vår klubb inför det nalkande verksamhetsåret. Jag är en fjärde årets medicine kandidat och 23 år till min ålder, strategiska mått fås på begäran. Under åren har jag hunnit se och vara med om…

Ordförandakandidat Yliheljo

En ordförandekandidat presenterar sig

Thoracaler! Hjärtat finns i Thorax och Thorax finns i mitt hjärta. Jag ställer gärna upp som kandidat i inkommande ordförandeval.Som tredje årets studerande har jag redan hunnit göra en hel del för klubben. År 2015 fungerade jag som baris och prepkurslärare. I år tog jag på mig mera ansvar som sekreterare i styrelsen och som…

Delegationsarbete i det stora huset

Delegerad delegation eller Hur påverka i stora HUSet eller Hur påverka i det andra HUSet I höst är det dags att välja en delegation till studentkåren vid Helsingfors universitet (förkortas HUS? wut?) för åren 2017-2018. Thoracalen Saara Peukhuri har suttit i delegationen under den gågna perioden och berättar om sina erfarenheter av delegationsarbetet. (C) Saara…