Sofia börjar sitt andra år på medi. Hon fungerade som lärare på prepkursen 2020 med strålande feedback. På abikursen undervisar hon i människans biologi.

Spexekonom

Kulisschef

Jonas skrev utmärkta resultat i studentexamen och börjar nu fjärde årets studier i medicinska fakulteten! Under abikursen lär han första kurserna i kemi och biologi!

Elins specialområde är människans biologi. Hon studerar tredje året vid Medi och behärskar människans fysiologi väl.

Jenny har fungerat som lärare på prepkursen 2019 och 2020, samt två abikuser. Hon är mycket kunnig och har fått väldigt bra respons. Jenny börjar på sitt tredje år och före Medi har Jenny studerat biologi vid Helsingfors universitet.

Oscar har fungerat som kemilärare på prepkursen 2019 och han fick utmärkt feedback. Han studerar andra året på Medi och före det studerade han kemi och biologi på universitetsnivå.

Freja gick prepkursen 2018, imponerade inom kemin och fungerade som kemilärare för kurserna 1-2 & 5 på prepkursen 2019 och 2020. Hon är tredje årets studerande på odontologiska linjen. På ABI-kursen fungerar hon som kemilärare i kurserna 1,2 och 5.

Emil, kursens gästande stjärna studerar teknisk fysik och matematik för andra året på Aalto. Han vet allt om sitt ämne.

Sofia är en första årets medistuderande och hennes specialområde är termodynamik och vågrörelse. Själv har hon gått Thorax prepkurs 2017.