Jonas skrev utmärkta resultat i studentexamen och börjar nu fjärde årets studier i medicinska fakulteten! Under abikursen lär han första kurserna i kemi och biologi!

Elins specialområde är människans biologi. Hon studerar tredje året vid Medi och behärskar människans fysiologi väl.

Jenny har fungerat som lärare på prepkursen 2019 och hon fick väldigt bra respons. Före Medi har Jenny studerat biologi vid Helsingfors universitet. Hon är andra årets studerande vid Medi.

Oscar har fungerat som kemilärare på prepkursen 2019 och han fick utmärkt feedback. Han studerar andra året på Medi och före det studerade han kemi och biologi på universitetsnivå.

Freja gick prepkursen 2018, imponerade inom kemin och fungerade som kemilärare för kurserna 1-2 & 5 på prepkursen 2019. Hon är andra årets studerande på odontologiska linjen. På ABI-kursen fungerar hon som kemilärare i kurserna 2-5.

Emil, kursens gästande stjärna studerar teknisk fysik och matematik för andra året på Aalto. Han vet allt om sitt ämne.

Sofia är en första årets medistuderande och hennes specialområde är termodynamik och vågrörelse. Själv har hon gått Thorax prepkurs 2017.

Yrkes- och studentkårschef

Klubbmästeriets representant