Det Thoracala medicinarspexet

En viktig del av Thorax (v)årliga verksamhet är spexet, som på något sätt berör största delen av de aktiva på klubben. Synopsis för spexet presenteras under maj månad. Manuset skrivs och finslipas under sommaren och hösten av författarna. På hösten inleds också övriga förberedelser för den stundande spexvåren; regissör(er), dirigent(er) och övrig spexstyrelse väljs. Under lekkvällarna på senhösten väljs scengångarna, som inleder sina övningar i januari liksom även orkestern. För övrigt råder också febril verksamhet i och med att sånger måste arrangeras och sångtexter skrivas. Dansare dansar. Kulisser byggs och kläder sys. Och så måste man också läsa medicin. Detta är bara en snabb inblick i den aktivitet som råder innan det är dags för premiären i samband med årsfesten den andra lördagen i mars.

Efter det rullar föreställningarna på. Totalt blir det fyra stycken i Helsingfors, två föreställningar på inlandsturnén till Vasa respektive Åbo. Sista föreställningen ges i Göteborg, traditionellt under veckoslutet som följer Kristi himmelfärdsdag (“Kristi flygare” i folkmun). Sedan är hjulet färdigt att snurra ett nytt varv, circulus spexiosus.

Vad är spex?

Spex är en gammal studentikos tradition med rötterna i 1500-talets Sverige. Där satte studenterna upp små roliga skådespel baserade på antika dramer. På 1800-talet utvecklades den tradition vi känner till idag. På den tiden var kvinnor förbjudna att idka högskolestudier vilket ledde till att alla roller inklusive de kvinnliga spelades av män. Med kvinnornas inträde i högskolevärlden följde lite senare kvinnornas inträde på spexscenerna. Dock har idag varje spex med självaktning minst en man i en kvinnlig roll.

Ett spex baserar sig på en historisk händelse, en historisk person eller en gammal myt. Sedan bearbetas grundhistorien lite och det berättas vad som egentligen hände. Här presenteras alltså inte den falska bild världen alltid har trott på utan den hemska förtigna sanningen.

En mycket viktig roll i sammanhanget har musiken. Opera, schlager, pop, klassisk musik m.m. arrangeras om och får nya texter. Flerstämmiga a cappella arrangemang av kända melodier är det mest kännetecknande för spexmusik. Med finns också en orkester. Endel spexsånger lyckas även bli örhängen som de flesta känner till. Bl.a. kommer många kända snapsvisor från gamla spex, t.ex. “Livet är härligt” från Chalmersspexet “Katarina” från år 1959.

Om man slår ihop alla ingredienser kan spex alltså enkelt karakteriseras som en operaaktig fars med inslag av musikal, ödesdrama, komedi, buskis och historiskt skådespel. Någon har även beskrivit det som roligt.