Leverlådamånad

Som en mycket icke-kirurgiskt inriktad sjätte årets kandidat hade jag skjutit upp min kirurgiska amanuensur till sexans vår. Detta bidrog ju givetvis till att fördröja min färdigblivning (tillsammans med min…

Läs mera

Meditrinas blogg

Meditrina är Medicinarklubben Thorax blogg. Utöver bloggen så utkommer det ett specialnummer i papper varje höst.

Chefredaktör

Meditrinas chefredaktörer och ansvariga utgivare är Sara Sainio och Charlotta Kuhlefelt. Du kan nå dem med adressen: